Kokemusasiantuntijat valmistuivat!

OK-hankkeen koordinoiman sekä Seurakuntaopiston järjestämä kokemusasiantuntijakoulutus on päättynyt. Hankekehittäjistä 20 valmistui kokemusasiantuntijoiksi, jotka jatkossa tuovat kokemuksensa ja koulutuksensa kautta arvokkaan lisän opioidikorvaushoitotyöhön. Lue artikkeli linkistä: https://www.seurakuntaopisto.fi/uutiset/opioidikorvaushoidossa-olevat-va...