Kehitettävät toimintamallit

OK-hankkeessa ollaan kehittämässä seuraavia opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia lisääviä toimintamalleja. Niistä löytyy jo tietoa alla olevilta Innokylän sivuilta. Voit halutessasi kommentoida toimintamallien kuvauksia ko. sivuille. Toimintamalleja koskevien kuvaukset viimeistellään helmikuuhun 2019 mennessä. Ne tullaan myös julkaisemaan hankkeen loppuraportissa, joka ilmestyy loppuseminaarin yhteydessä 13.2.2019.