Perustietoa

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (OK-hanke) etsitään osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja.

Lääkkeellinen opioidikorvaushoito on vakiintunut ja edelleen laajentuva osa suomalaista päihdeongelmaisten hoito- ja kuntoutuspalvelua. Vaikka kyseinen potilasryhmä (vuoden 2011 lopussa noin 2 500 eri henkilöä) on pieni, ryhmän tekee erityiseksi se, että kyseessä on hyvin pitkäaikainen, jopa elinikäinen hoito. Hoitomuoto on tutkitusti kustannusvaikuttavaa. Korvaushoitoon tullessaan potilaat ovat monella tavalla huono-osaisia, sairaita ja syrjäytyneitä. Korvaushoito antaa heille mahdollisuuden irrottautua huumealakulttuurista. Sosiaalisen osallisuuden kokemus on kuntoutumisen kannalta olennaista. Elämänrytmin vakiintuessa on mahdollista tavoitella myös pääsyä opiskelujen pariin ja työelämään. Yhteiskuntaan osalliseksi tulemisen kokemusta voivat vaikeuttaa kuitenkin päihdeongelmiin liitetyt kielteiset asenteet silloinkin, kun päihdeongelmista on toivuttu.