Mikä?

Kolmivuotinen valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2016–2019. Hankkeessa ovat mukana A-klinikkasäätiön lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto. A-klinikkasäätiö vastaa hankkeen koordinoinnista. 

OK-hankkeen yhteistyötahot ovat Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Päihdepsykiatrian yksikkö, KoKoA Koulutetut kokemusasiantuntijat ry, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö, Kuopion yliopistollisen sairaalan Päihdepsykiatrian yksiköt, Seinäjoen kaupungin päihdepalvelut sekä Ventuskartano ry.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toimintalinjalta 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta). OK-hanke toteuttaa toimintalinjan 5 erityistavoitetta 10.1: ’Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen: heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat’. Rahoitusta hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö.