Miksi?

OK-hankkeen tavoitteena on edistää opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta eri tavoin: vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa, yhteisöllisiä työmuotoja, työ- ja toimintavalmiuksien lisäämistä sekä opinto- ja työllistymispolkuja. Toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt kootaan ja jaetaan korvaushoidon toimijoille. 


 [PA1]Tekstilisäys