A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on hankkeen hakijaorganisaatio ja toimii hankkeen hallinnoijana. A-klinikkasäätiöllä on valtakunnallista palvelutuotantoa korvaushoidon alalla ja se tuottaa palveluita sadoille kunnille ympäri maata.

Hankepäällikön lisäksi A-klinikkasäätiöltä työskentelee hankkeessa tutkija, joka suunnittelee, toteuttaa, analysoi ja raportoi kartoituksia, kyselyitä, arviointeja ja seurantoja. Asiakaspinnalla tehtävä kehitystyö tapahtuu Tampereella.

A-klinikkasäätiön tavoitteena OK-hankkeessa on kehittää opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden kanssa yhdessä vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa. Toiminnan kautta asiakkaille löytyy mahdollisuuksia työelämävalmiuksien harjoittelemiselle. Hankkeen kehittämistyötä tehdään tamperelaisten ja lähikuntien opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Hankkeen myötä asiakkaille on löytynyt mahdollisuuksia toimia mm. hankekehittäjinä, asiakasedustajina, vertaisohjaajina ja kokemusasiantuntijoina. A-klinikkasäätiön Tampereen osahanke tekee yhteistyötä Tampereella toimivien opioidikorvaushoitoa toteuttavien yksiköiden kanssa.

 

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Irina Köntti, 050 308 7838, [email protected]a-klinikka.fi

Tutkija Teemu Kaskela, 050 4300 545, [email protected]

Kirsti Heikkuri (Tampere), 040 1368727, [email protected]

Päivi Ahtiala (Tampere), 040 6528498, [email protected]