Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa sekä välittää ihmisestä ja toimii hyvinvoinnin puolesta.

Kirkkopalveluihin kuuluva Seurakuntaopisto tarjoaa koulutuspalveluja 2 500 opiskelijalle. Valtakunnallisesti toimiva oppilaitoskokonaisuus toimii Järvenpään, Pieksämäen, Ruokolahden ja Lapuan kampuksilta käsin. Vuoden 2017 alusta lukien myös ammatillinen koulutus Kristliga Folkhögskolan i Nykarlebyssä (Kredu) on kuulunut osana Seurakuntaopiston toimintaan.

Seurakuntaopiston OK-osahankkeessa kehitetään opioidikorvaushoidossa oleville suunnattu kokemusasiantuntijakoulutus. Koulutusmalli suunnnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Ensimmäinen kokemusasiantuntijakoulutus pidettiin keväällä 2017 ja sen pohjalta luodun mallin mukaista koulutusta jalkautetaan tulevaisuudessa muiden osahankkeiden kautta toisiin oppilaitoksiin.

Seurakuntaopiston osahankkeessa luodaan koulutuspolkuja ammatillisiin oppilaitoksiin ja yritetään tunnistaa ja purkaa opioidikorvaushoidossa olevien mahdollisia koulutusesteitä mm. opiskeluvalmiuksia vahvistamalla.

Hankkeen seuraavien vuosien tavoitteena on, että 10-20 opioidikorvaushoidossa olevaa opiskelijaa suorittaa tutkinnon osan jostain ammattitutkinnosta tai koko ammattitutkinnon.

 

Lisätiedot:

Marianna Kultalahti, hanketyöntekijä, 044 299 0676, [email protected]

Hanna-Leena Hurri, hanketyöntekijä, kokemusasiantuntija, 040 621 6861, [email protected]