Sovatek-säätiö

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen.

OK-Sovatekin toiminnan tarkoitus on:

1) edistää vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuutta niin, että se juurtuu osaksi koko organisaation toimintaa.

2) lisätä ja kehittää korvaushoitoasiakkaiden työelämäosallisuutta tarjoamalla mahdollisuuden kuntouttavaan työtoimintaan ja sitä edistävään valmennukseen, oppisopimuskoulutukseen, työkokeiluun ja palkkatukityöllistymiseen.

3) parantaa korvaushoitoasiakkaiden toimintakykyä sosiaalisen kuntoutuksen keinoin ja tuottaa tietoa ja kokemuksia toimintamallista, missä korvaushoitoasiakkaiden koko prosessi korvaushoidon arviointi- ja aloitus, hoito- ja kuntoutus, vertaistuki/kokemusasiantuntijuus, sekä toimintakykyä- ja työelämävalmiuksia tukevat palvelut tuotetaan samasta organisaatiosta yhtenä palveluprosessina.

Lisätietoja:

Birgitta Pekkanen, [email protected]