THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön alainen itsenäinen asiantuntijalaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL palvelee tarjoamalla asiantuntemusta ja tietoon perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan suomalaisille hyvän elämän oikeudenmukaisessa ja uudistuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa.

OK-hankkeessa THL:n tehtävänä on tukea osallisuutta edistävien toimintamallien kehittämistä ja kuvaamista sekä niitä koskevan tiedon jakamista ja käyttöönottoa. Tehtävän toteuttamiseksi tehdään selvitys opioidikorvaushoitoa toteuttavien yksiköiden vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta, tuetaan OK-hankkeessa kehitettävien toimintamallien kuvaamista (Innokylä) sekä järjestetään vuosittain yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kansalliset opioidikorvaushoidon verkostopäivät.

Lisätietoja:

Airi Partanen, 0407575628, [email protected]

Taina Schneider, 029 5247842, [email protected]