Tukikohta ry

Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tarjoaa tukea ja apua niin päihteitä käyttäville, kuntoutuville kuin myös heidän omaisilleen ja läheisilleen. Vuonna 2000 perustettu järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluiden parantaminen on järjestön toiminnan keskeinen tavoite. Siksi koko olemassaolonsa ajan järjestö on pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin esimerkiksi päihdepalvelujärjestelmässä ja muuttamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä hoitomyönteisemmäksi päihteitä käyttäviä kohtaan. Tukikohta ry:n perustehtävä on päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa tehtävä asiakastyö.

Tukikohta ry:n osahankkeessa luodaan uusi toimintatapa, jolla vahvistetaan korvaushoidossa olevien asiakkaiden osallisuutta ja työelämävalmiuksia yksilöllisiä työ- ja koulutuspolkuja kehittämällä sekä arjen hallintaa ja sosiaalisia taitoja vahvistamalla. Polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan luodaan OK-kurssilla.

Kurssitoiminnassa painottuu yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaistuki ja kurssilaisten kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen. Kurssilaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen ja kaikessa toiminnassa hyödynnetään vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden osaamista. Kurssin ohjaajina toimii kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työpari.

Lisätietoja:

Tiina Ranta, 044 9804585, [email protected]

Pauli Ecaré, [email protected]